8:00 - 20:00

Facebook

Kontakt:

+421 903 904 468

Po - Pia: 8:00 - 20:00

E-MAIL:

info@cassovargaleria.sk

NAPÍŠTE NÁM

Pravidlá ochrany osobných údajov

     1. Úvod

 

 

V našich Pravidlách ochrany osobných údajov zistíte:

 • aké informácie zhromažďujeme,
 • prečo ich zhromažďujeme,
 • s kým údaje zdieľame,
 • ako vaše údaje chránime,
 • aké máte práva,
 • ako môžete vaše údaje upraviť, exportovať alebo odstrániť.

 

     2. Aké údaje spoločnosť Cassovar zhromažďuje

 

Keď na našej webovej stránke vyplníte a odošlete „Kontaktný formulár, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy/organizácie, e-mail, telefón/mobil. Keď sa rozhodnete objednať si naše služby, vyžadujeme od vás fakturačné údaje za účelom vystavenia faktúry. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame týmto spôsobom môže patriť vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača.

 

Ak nás kontaktujete ako záujemca o pracovnú pozíciu alebo nový dodávateľ, vyžadujeme od vás poskytnutie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy, kontaktné údaje, fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo. Okrem toho požadujeme, aby ste predložili svoj životopis s ďalšími informáciami o vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalších informáciách, ktoré môžu byť potrebné na účely hodnotenia vašich schopností pre požadovanú pozíciu.

 

     3. Prečo spoločnosť Cassovar zhromažďuje údaje

 

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:

 

 • poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali,
 • optimalizácie a rozšírenia našich služieb, ktoré vám poskytujeme,
 • ochrany oprávnených záujmov našich aktív alebo záujmov našich ďalších zákazníkov,
 • vyhodnocovania žiadostí o zamestnanie,
 • analýzy návštev na našej webovej stránke,
 • priameho marketingu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť Cassovar nekombinuje osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov alebo niektoré údaje môžu byť potrebné na účely fakturácie nesplatených súm).

 

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

 

     4. Používanie súborov cookies a softvérových nástrojov tretích strán

4.1 Cookies

 

Naša webová stránka automaticky sleduje určité informácie v priebehu používania nášho webu, ako napríklad vašu IP adresa a nastavenie prehliadača. Tieto informácie sa používajú iba na administráciu systému a na poskytovanie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky. Súbory cookies používame na to, aby sme si počas vašej návštevy pamätali vaše preferencie a akékoľvek budúce návštevy za predpokladu, že súbory cookies neboli medzičasom odstránené. Návštevníci našej webovej stránky, ktorí nechcú, aby sa súbory cookies ukladali, by mali nastaviť svoje prehliadače tak, aby pred použitím našej webovej stránky, odmietli ukladanie súborov cookies. Návštevníci však musia rátať s nevýhodou, že určité funkcie našej webovej stránky nemusia bez pomoci súborov cookies fungovať správne. Povolením súborov cookies vo svojom prehliadači ste vyjadrili svoj súhlas so zberom súborov cookies.

 

Používame nasledujúce typy súborov cookies:

 

 • základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky;
 • funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne);
 • súbory cookies na zacielenie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby boli reklamy pre návštevníkov našich webových stránok relevantnejšie.

 

 

4.2 Google Analytics

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá slúži ako webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

 

 

 

4.3 Pluginy pre sociálne siete

 

Cassovar používa pluginy pre sociálne siete (napríklad Facebook). Pluginy sú predvolene nastavené ako deaktivované, a preto neposielajú dáta žiadnym iným webovým stránkam.

 

Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na Facebook do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na našu webovú stránku. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook dostane informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke.

 

Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali vaše informácie prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky zo sociálnej siete odhlásiť alebo zakázať pluginy pre sociálne siete.

Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na konkrétnych sociálnych sieťach:

 

Používame nasledujúce pluginy:

 

 

     5. Priamy marketing

 

Naša spoločnosť vám môže poslať relevantné ponuky a správy o našich produktoch a službách prostredníctvom e-mailu, ale iba ak ste predtým súhlasili so zasielaním marketingovej komunikácie, alebo ste v minulosti využili naše služby a stali ste sa našim zákazníkom. V každom e-maile vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšej marketingovej komunikácie. Možnosť zrušenia výberu môžete urobiť kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“, ktorý je umiestnený v spodnej časti našich marketingových e-mailov.

 

     6. Ovládanie ochrany súkromia – vaše dáta, vaše práva

 

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 

 • požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu vašich osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov - tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy Správcu (Cassovar business center a.s.) neprevažujú nad ochranou vášho súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 

     7. Zdieľanie vašich údajov

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako napríklad:

 

 • s dodávateľmi reklamných služieb,
 • s dodávateľmi webových služieb.

 

Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zdieľané so žiadnou treťou stranou, okrem nasledujúcich prípadov:

 

 • keď je spoločnosť Cassovar povinná poskytnúť osobné údaje zákonom alebo príkazom verejnej moci, alebo
 • ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

 

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie vašich údajov. Cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich údajov.

 

Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch, nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané alebo zdieľané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať nasledujúcimi spôsobmi:

 

 • pomocou hesla (ak je to potrebné) a
 • obmedzením prístupu k vašim údajom (t. j. prístup k vašim osobným údajom je povolený len tým, ktorí sú zamestnanci alebo dodávatelia, pre ktorých je prístup k údajom potrebný).

 

Spoločnosť Cassovar sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí tieto informácie potrebujú na účely ich spracovania v mene spoločnosti Cassovar, na uzavretie obchodu s klientom alebo poskytovanie služieb spoločnosti Cassovar. Spoločnosť Cassovar sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí sa zaviazali k mlčanlivosti.

 

     8. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie sťažnosti

 

 • účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaných akcií, alebo
 • odmietnuť vašu žiadosť vykonať.

 

 

     9. Platnosť Pravidiel ochrany osobných údajov

 

Showroom

Office Cassovar, 1.NP

Žriedlová 11, 040 01 Košice

Žriedlová 11,

040 01 Košice

Slovakia

© copyright 2016 Cassovar, Global Group a.s.  |  Pravidlá ochrany osobných údajov

Facebook